Tradicional

AtrásTrio instrumental a partir dels arranjaments i adaptació per arpa del repertori tradicional cátala.
Formació:
Josep-Mª Ribelles: Arpa
Eduard Navarro: Mandolina, Sac de gemecs, Dolçaina i Moraharpa
Carlos Beceiro (La Musgaña): Cistro i Guitarra